Ansträngningsinkontinens ”Hostläckage”

Vad är det?
Denna vanligt förekommande typ av inkontinens innebär att man inte kan hålla tätt när trycket i buken och därigenom i blåsan blir högt, Det kan hända t ex  när man hostar, hoppar, nyser eller joggar. Ett typiskt tecken är att det läcker små skvättar utan att man känner något behov av att kissa.

Hur fungerar det?
​Urinblåsan fungerar både som en behållare för den urin som bildas och som en pump när blåsan ska tömmas. När urinblåsan är lagom utspänd av urin skickas nervimpulser till hjärnan och man känner sig kissnödig. När man har uppsökt ett lämpligt ställe för att kissa får blåsan signaler att dra ihop sig. Samtidigt slappnar musklerna i bäckenbotten av och slutmuskeln öppnas, så att man kissar. Mellan toalettbesöken är det lågt tryck inne i blåsan och högre i urinröret. Om trycket i urinblåsan överstiger trycket i urinröret uppstår urinläckage.

Vanligt att kvinnor drabbas
​Lite mer än en halv miljon svenskar har inkontinens. Var tionde kvinna besväras av detta minst en gång per vecka, och var tredje kvinna får besvär någon gång i livet.
Vävnaderna i bäckenet i och kring urinrör och blåsa påverkas av graviditet och barnafödande. Det är vanligare med inkontinens om man fött barn, om man har en dålig knipförmåga i bäckenbottenmuskulaturen eller tecken på framfall. Inkontinens hos kvinnor är också vanligare om man samtidigt har astma eller kronisk luftrörskatarr, om man röker, har kraftig övervikt eller långvarig förstoppning.
Träna bäckenbottenmusklerna Bäckenbottenträning, det vill säga knipövningar, är bra vid alla typer av inkontinens hos kvinnor. Principen är att  öva upp snabbheten och styrkan i muskulaturen genom att knipa och lyfta upp bäckenbotten ett par sekunder så mycket man kan och sen slappna av lika länge. Så fortsätter man upp till några minuter. Uthålligheten tränas genom att knipa och lyfta upp bäckenbotten ett par gånger under 20-30 sekunder, men inte lika kraftfullt, och sedan slappna av lika länge. Det är bra om man kan träna många gånger varje dag.

Det är viktigt att rätt muskler används. Man kan prova att knipa med ett finger i slidan. Då ska man känna knipet runt fingret, helst också att bäckenbotten lyfts. När man behärskar detta kan man gå vidare och försöka ”lyfta” bäckenbotten precis innan man hostar, hoppar eller lyfter tungt.

Det finns olika träningsprogram inom vården. Du kan också träna själv med hjälp av en app eller en broschyr. Appen Tät är utvärderad i en studie, se www.tät.nu

En tampong kan hjälpa
Om man läcker under gymnastik eller joggning kan man prova att använda en tampong i slidan och se om det minskar läckaget. Det finns också ett hjälpmedel som kallas kontinensbåge, som kan hjälpa till att hålla tätt. Bågen är av mjuk plast och förs in i slidan för att trycka urinröret framåt uppåt och på så sätt få tätt. Man kan också själv köpa små inkontinensskydd på ett apotek.
Det är bra om man slutar röka eftersom rökhosta gör inkontinensen värre.

Behandling hos läkare och uroterapeut
När man tycker att urinläckaget är så besvärligt att det påverkar vardagen kan man behöva bli undersökt och behandlad. Många blir hjälpta av en uroterapeut som kan biståp med  rådgivning och träning av till exempel bäckenbotten och blåsan. 

Operation
Om man har ansträngningsinkontinens, och bäckenbottenträning inte har gett tillräcklig effekt, är operation en möjlighet. En vanlig operation vid inkontinens är så kallad TVT, eller Tension Free Vaginal Tape. Operationen görs under lokalbedövning och man behöver oftast inte stanna kvar på sjukhuset över natten. Läkaren gör två snitt över blygdbenet och ett under urinröret via slidan. Med en specialnål dras ett tunt band upp på bägge sidor om urinröret och upp över blygdbenet. Bandet stödjer sedan urinröret vid hosta eller belastning av bäckenbotten och förhindrar läckage. Det finns varianter på TVT-metoden där det stödjande bandet kan läggas på olika sätt.

Det är ovanligt att man får komplikationer efter inkontinensoperationer, men en del kan få svårigheter att tömma blåsan och smärtor i underlivet. Många upplever att det tar längre tid att kissa och att strålen blir svagare. Efter en operation blir ungefär nio av tio läckagefria på kort sikt och sju till åtta är fortfarande läckagefria efter sju år.

Östrogen
Östrogen hjälper inte mot inkontinens och kan heller inte förebygga inkontinens. Har man däremot besvär med torra slemhinnor, sveda, irritation i underlivet eller upprepade urinvägsinfektioner kan man prova östrogen för lokal behandling. Då används östrogen i slidan som slidtabletter, slidkräm eller som en ring som byts var tredje månad. Det finns flera olika sorters slidtabletter och krämer som är receptfria. Östrogen kan också tas som tabletter eller plåster.
 
Källa – anpassat efter Vårdguiden.

Kontakt

Barks väg 7 
170 73 Solna                                                             
Tfn: 08-678 27 50
Fax: 08-678 27 56
 
Urogyn Sverige Kommanditbolag
org nr 969790-1032
Ta Tunnelbanan till Bergshamra, uppgång mot Södra Bergshamra. Sedan är det tre minuter att gå västerut, förbi IFs huvudkontor. Mera vägbeskrivning.

Verksamheten är miljöcertifierad enligt
ISO 14001:2015