Urininkontinens och blåsproblem är vanligt

Bland både kvinnor och män, i alla åldrar, är det vanligt att det läcker urin, att man plötsligt känner starkt behov att tömma blåsan, eller att man störs i sin nattvila av att man måste gå upp och kissa. Problemen kan uppstå spontant med stigande ålder, men också efter att man varit med om t ex förlossning eller annat som påverkat underlivet, som en t ex en operation av urinvägar/prostata, eller ibland pga att nerverna inte fungerar som de ska, t ex vid neurologisk sjukdom.

Dessa typer av besvär har ofta komplexa orsaker och kräver ofta utredning och behandling med flera olika typer av kompetens. På UroGyn har vi som ambition att erbjuda den bästa tillgängliga kompetensen inom detta område, Gynekologer, urologer och uroterapeuter samarbetar nära kring patienten för att vi skall kunna i möjligaste mån hjälpa till att göra situationen så bra som möjligt.

Läs mer om två vanliga typer av besvär:


Hösten 2016 certifierades Urogyn, som den första specialistmottagningen i landet, av Sinoba, Föreningen för Kunskap om Urininkontinens och Blåsproblem.

Kontakt

Barks väg 7 
170 73 Solna                                                             
Tfn: 08-678 27 50
 
Urogyn Sverige Kommanditbolag
org nr 969790-1032
Ta Tunnelbanan till Bergshamra, uppgång mot Södra Bergshamra. Sedan är det tre minuter att gå västerut, förbi IFs huvudkontor. Mera vägbeskrivning.

Verksamheten är miljöcertifierad enligt
ISO 14001:2015