Transperineal fusionsbiopsi

Ny metod för prostatabiopsier minskar kraftigt risken för infektioner

Vävnadsprov från prostatan är ett viktigt led för att diagnosticera prostatacancer. Tyvärr har prostatabiopsier givit upphov till många infektioner där patienter efter biopsin mått dåligt, fått behandlas med antibiotika och i många fall fått vårdas på sjukhus. På Urogyn använder vi en metod som drastiskt minskar risken för infektion.

MR-undersökning vid misstanke om prostatacancer

Om din urolog bedömer att det finns välgrundad misstanke om cancer i prostatan kan du bli remitterad för en magnetkameraundersökning (MR) av prostatan. På MR kan man se om det finns områden som ser misstänkta ut och var i prostatan förändringarna finns. Om MR visar att det kan röra sig om cancerartade förändringar beslutar man oftast om att göra ett vävnadsprov från prostatan, en biopsi. I vissa fall kan man göra en biopsi även utan att man gått igenom MR.

Hur görs prostatabiopsier?

Provet tas genom att en ihålig tunn nål stickes in i prostatan. I nålen fastnar prostatavävnad, som skickas för granskning under mikroskop.

Biopsin görs både för att fastställa om det rör sig om cancer, och för att i så fall förstå vilket som är det bästa sättet att hantera cancern. Milda former behöver ofta inte behandlas, utan övervakas i stället så att de inte börjar utvecklas i en snabbare takt.

Tidigare var det vanligaste att man gjorde så kallade systematiska biopsier, där man med ledning av ultraljud tog ett antal spridda biopsier, oftast 12, i avsikt att få prover från hela prostatakörteln. Man hoppades då vara ganska säker på att man skulle få med sig cancerceller om det fanns några.

Fusionsbiopsi

Numera går man alltmer över till att använda informationen från MR-undersökningen om var de misstänkta områdena finns för att rikta provtagningen dit. På så sätt kan färre stick göras, samtidigt som träffsäkerheten ökar och risken att missa en cancer som faktiskt finns där minimeras.

 På Urogyn använder vi den senaste tekniken för så kallade fusionsbiopsier där den 3-dimensionella MR-bilden i ultraljudsapparaten sätts ihop med den 3D-ultraljudsbild som läkaren ser vid biopsin för att med millimeterprecision styra provtagningen till det eller de områden som misstänks.

Infektionsrisk vid provtagning via ändtarmen

I Sverige har vi tidigare tagit nästan alla biopsier transrektalt. På ultraljudssonden som förs in i ändtarmen sitter en nålguide, och nålen trycks inifrån tarmen genom tarmväggen och in i prostatan. En svensk studie från 2014 visar att omkring 6% av dem som genomgått transrektal prostatabiopsi i Sverige får infektioner i prostatan eller urinvägar, och att en sjättedel av dessa måste vårdas på sjukhus, ofta med sepsis (”blodförgiftning”).

Själva infektionen beror på att tarmbakterier följer med nålen in i prostatan, och även om man brukar ge förebyggande antibiotika inför undersökningen, är risken alltså stor att bakterierna börjar föröka sig inne i prostatan och ställer till skada.

Transperineala biopsier

För att slippa få in tarmbakterier i prostatan måste man helt enkelt gå en annan väg. Som en av de första klinikerna i Sverige har vi sedan hösten 2019 övergått till att ta fusionsbiopsier transperinealt. Denna metod ger enligt bland annat en kanadensisk studie från 2019 så låg som 0,1% infektionsfrekvens. Vi lokalbedövar området mellan pung och anus och gör själva nålsticken den vägen i stället. Med ordentlig tvättning och desinficering utanpå huden slipper man få bakterier in i vävnaden.

Skillnad mellan transrektal och tranperineal biopsi

Fusionsapparat från Koelis

På fusionsapparatens skärm syns hur biopsierna träffat sina mål, med en extra kontrollbiopsi i kanten

Hur skall jag göra om jag vill bli undersökt med transperineal metod?

Om din ordinarie mottagning eller sjukhus inte kan utföra undersökningen med transperineal metod kan du be din doktor att remittera dig hit. Du kan förstås också kontakta oss direkt. Du betalar Region Stockholms ordinarie patientavgifter.
 

Kontakt

Barks väg 7 
170 73 Solna                                                             
Tfn: 08-678 27 50
Fax: 08-678 27 56
 
Urogyn Sverige Kommanditbolag
org nr 969790-1032
Ta Tunnelbanan till Bergshamra, uppgång mot Södra Bergshamra. Sedan är det tre minuter att gå västerut, förbi IFs huvudkontor. Mera vägbeskrivning.

Verksamheten är miljöcertifierad enligt
ISO 14001:2015