Miljöpolicy

Vi har ett ansvar
Urogyn Sverige är ett företag som är medvetet om hur den egna verksamheten påverkar miljön, och som följer de lagar och regler som finns inom miljöområdet

Vår påverkan

De viktigaste aspekterna av Urogyns miljöpåverkan är:

  • Vår egna användning och vår förskrivning av läkemedel med negativ miljöpåverkan genom sin giftighet, eller genom att bidra till läkemedelsresistens.
  • Vår konsumtion av engångsmateriel av plast, vilken bidrar till koldioxidbelastning och för PVC också till giftiga utsläpp.
  • Vår hantering av avfall, vilken kan påverka koldioxidbelastning och giftutsläpp.
  • Vår energiförbrukning avseende värme och ventilation, som bidrar till koldioxidbelastning

Vårt åtagande

Vi arbetar löpande med att minimera vår miljöpåverkan

  • Vi åtar oss att inom miljöområdet följa alla gällande lagkrav
  • Vi åtar oss att följa de miljökrav som avtalen med vår uppdragsgivare Region Stockholm ställer
  • Vi åtar oss att skydda miljön från negativ påverkan utöver den nivå som är ofrånkomlig med hänsyn till relevanta medicinska krav, de krav som uppdragsgivaren Region Stockholm ställer, samt vad som är företagsekonomiskt rimligt.
  • Vi skall ständigt förbättra vårt miljöledningssystem, så att det bättre kan tjäna sitt syfte att på ett strukturerat och kontrollerat sätt säkerställa att vi uppfyller våra övriga åtaganden.

Uppdaterad 2022-11-01

Kontakt

Barks väg 7 
170 73 Solna                                                             
Tfn: 08-678 27 50
Fax: 08-678 27 56
 
Urogyn Sverige Kommanditbolag
org nr 969790-1032
Ta Tunnelbanan till Bergshamra, uppgång mot Södra Bergshamra. Sedan är det tre minuter att gå västerut, förbi IFs huvudkontor. Mera vägbeskrivning.

Verksamheten är miljöcertifierad enligt
ISO 14001:2015