​Perkutan tibialisnervstimulering (PTNS) vid överaktiv blåsa

Hur går det till?

En tunn akupunkturnål eller (oftare) ​en platta placeras på underbenets insida ca 5cm ovanför inre fotknölen. En till platta placeras placeras på fotvalvet och en elektrisk ström (0,5 till 9 mA och 20Hz) stimulerar tibialisnerven som löper därunder huden under ca 30 minuter.
Behandlingen kan utföras på kliniken eller i hemmet och brukar upprepas varje vecka i 12 veckor. Andra scheman kan också fungera bra, exempelvis varje vecka i 5-6 gånger per vecka i sex veckor och sedan 2-3 gånger per vecka i fyra veckor. Efter det kan behandlingen upprepas någon gång i månaden eller så ofta som patienter tycker att det behövs. Ofta börjar man känna effekt av behandlingen redan efter några behandlingar.

Hur fungerar det?

Tibialisnerven kommer från ländryggens spinalnerver på nivå L4-S3. Genom att stimulera nerven påverkas rörelsen i stortån. Nerverna som styr urinblåsan och bäckenbottenmuskulaturen påverkas också vilket leder till en hämning av blåsans aktivitet genom en hämning av tömningsreflexen. Smärtnerver till bäckenbotten påverkas också postitivt. Trots mycket forskning på området vet man fortfarande inte exakt hur stimuleringen fungerar i detalj.
Randomiserade studier har gjorts där man jämfört tibialisstimulering med placebo (plattor har placerats men utan ström) där man kunnat bevisa att tibialisstimulering fungerar. Effekten är jämförbar med de mediciner som brukar användas mot överaktiv blåsa. Hos patienter med smärta har man kunnat mäta en förbättrad livskvalitet.

Finns det några biverkningar?

En liten blödning eller ett blåmärke kan uppstå efter nålsticket. Mild smärta, domningar eller irritation kan ibland också upplevas. Inga biverkningar ses för övrigt.

Elektrisk stimulering av bäckenbotten vid inkontinensproblem

Hur går det till?

Patienten ligger på ryggen. En liten prob (se bild) förs in i vagina och/eller i ändtarmen. Strömmen (5-50Hz) stimulerar muskler i bäckenbotten och blåsans nerver och genom detta minskar trängningar och inkontinens.
Behandlingen kan utföras på kliniken eller i hemmet. Uroterapeuten instruerar och skapar ett program som passar varje individ. Till exempel kan 1–2 behandlingar utföras på kliniken och fortsatta behandlingar à 20–30 minuter i hemmet. Exempelvis dagligen i en månad, sedan varannan dag och successivt mer utglesat under 3-6 månader. Senare kan behandlingen upprepas någon gång i månaden eller så ofta som patienter tycker att det behövs. Ofta börjar man känna effekt av behandlingen redan efter några behandlingar.
En lägre frekvens används vid överaktiv blåsa och en högre frekvens vid ansträngningsinkontinens.

Hur fungerar det?

Genom att stimulera muskler och nerver (Pudendus, Pelvicus och Hypogastricus) påverkas urinblåsan och bäckenbottenmuskulaturen vilket leder till en hämning av blåsans aktivitet, ökad muskelstyrka och minskad inkontinens. Behandlingen kan också påverka tarmen, bäckenbottensmärtor positivt. Jämförande studier har påvisat effekt mot både urininkontinens (ffa vid överaktiv blåsa) och avföringsinkontinens.

Finns det några biverkningar?

Det kan kännas lite obehagligt vaginalt/analt i början innan man vant sig. Behandlingen skall undvikas om man är gravid eller bär pacemaker. Helst ska underlivet behandlas med lokala östrogener om man är i klimakteriet då detta förbättrar slemhinnornas kvalitet.

Kontakt

Barks väg 7 
170 73 Solna                                                             
Tfn: 08-678 27 50
Fax: 08-678 27 56
 
Urogyn Sverige Kommanditbolag
org nr 969790-1032
Ta Tunnelbanan till Bergshamra, uppgång mot Södra Bergshamra. Sedan är det tre minuter att gå västerut, förbi IFs huvudkontor. Mera vägbeskrivning.

Verksamheten är miljöcertifierad enligt
ISO 14001:2015